Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § (Laatimispäivä 16.4.2020)

Tiinantori.fi tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n GDPR:n mukaisesti.
1. Rekisterinpitäjä
Tiinantori.fi
Valtatie 19
99100 KITTILÄ
 
2. Rekisteriasioista vastaava
Tiinantori.fi / hallintopäällikkö
 
Tarkastuspyynnöt:
Tiinantori.fi toimipiste tai kirjallinen pyyntö postitse: Tiinantori.fi / Verkkokauppa, Hallitie 1, 95900 KOLARI
 
3. Rekisterin nimi
Tiinantori.fi asiakasrekisteri
 
4. Henkilötietojen / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on Tiinantori.fi:n ja Tiinantori.fi konserniin kuuluvien yhtiöiden palvelujen tarjoamisen ja toiminnan ylläpito. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään liiketoiminnan kehittämiseen, asiakassuhteiden hallinnointiin, riskienhallintaan, suoramarkkinointiin, informointiin ja lakiin perustuviin viranomaisten informointivelvollisuuksien hoitamiseen.
Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta. Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan ja noudatamme EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta.
Tiedoilla, mitä keräämme on käyttötarkoituksellinen merkitys. Emme kerää asiakkaasta ylimääräistä tietoa, vain ainoastaan tarpeellisen. Emme luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole perusteellista syytä. Pyrimme pitämään kerätyt tiedot täsmällisinä. Säilytämme asiakastietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä tietosuojaselosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.
 5. Rekisterin tietosisältö
Perustiedot:
 •  nimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maatunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 •  asiakaspiiri, asiakasryhmä, asiakasosasto
 •  verkkolaskutunnukset- maksuvaluutta
 •  maksuehto
 •  toimitustapa
 •  toimitusehto
 •  markkinointilupa
 •  markkinointikielto
Asiointitiedot:
– palvelut, sopimukset, toimeksiannot
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
Järjestelmän tiedot kertyvät Tiinantori.fi:lle asiakkaan ja Tiinantori.fi:n välisistä kauppatapahtumista tai asiakkaan muulla tavalla antamista tiedoista tai nettihuutokauppasivuston ylläpitäjän ilmoittamista tiedoista. Lisäksi tietoja saadaan lakiin perustuen viranomaisilta, luottotietotoimintaa harjoittavilta yrityksiltä ja asiamiehiltä. Asiakkaan perustiedot päivittyvät Tiinantori.fi:n asiakasrekisteriin, kun asiakas päivittää ne  Tiinantori.fi sivustolla.
 7. Tietojen luovuttaminen
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Lakiin perustuen tiedot voidaan luovuttaa viranomaisille, tiinantori.fi konserniin kuuluville yrityksille ja lain vaatimille Tiinantori.fi:n toiminnan edellyttämille tahoille.
Rajoitetusti luovutamme asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille seuraavissa käyttämissämme ulkopuolisen tahon tarjoamissa, liiketoimintaan perustuvissa toiminnoissa:
 •  ERP-järjestelmä
 •  Maksupalvelut
 •  Tavarantoimitus
 •  Sähköpostimarkkinoinnin työkalut
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tiedon siirto EU:n tai EU talousalueen ulkopuolelle
Voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa rajoissa ja/tai viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
a) Manuaalinen aineisto ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat tallennetaan sähköiseen muotoon ja säilytetään suojatussa pilvipalvelussa. Ainoastaan Tiinantori.fi:n henkilökunnalla, asiamiehillä ja Tiinantori.fi:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten henkilökunnalla on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja tietoja.
b) Sähköisesti tallennetut tiedot, ainoastaan Tiinantori.fi:n henkilökunnalla, asiamiehillä ja Tiinantori.fi:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten henkilökunnalla on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisteriin tallennettuja tietoja. Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen sekä tietosuojalain alainen. Rekistereitä ylläpidetään palomuurin suojaamalla alueella käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. 
Haluamme palvella sinua!
Parhain terveisin:
                  Tiina ja kumppanit
                   Virtuaalikauppakeskus tiinantori.fi 
 

Päivän parhaita tarjouksia....

teddy, cute, soft toy
predator, livestock, fairytale
protective mask, protection, duty
shoes, sport shoe, sport
gedeckter table, board, tableware
couple, dusk, enjoy